خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شرکت نمایندگان نهادهای مدنی در نشست رهبران اروپا

نظرها
شرکت نمایندگان نهادهای مدنی در نشست رهبران اروپا
اندازه متن Aa Aa

در نشست روزهای پنجشنبه و جمعه رهبران اتحادیه اروپا که در محل شورای اروپا در جریان است، نمایندگان برخی نهادهای مدنی و گروه های اجتماعی نیز حضور داشتند.

“اما مارچه گاگلیا“، رئیس فدراسیون صنایع و بازرگانی اروپا، در مورد کافی بودن بودجه شش میلیارد یورویی برای غلبه بر معضل بیکاری جوانان به یورونیوز گفت: “فکر نمی کنم کافی باشد، ولی آغاز خوبی است. شش میلیارد یورو یک آغاز است و در نهایت غلبه بر بیکاری زمانی ممکن است که رشد اقتصادی داشته باشیم. تخصیص ضمانت برای اشتغال جوانان را مفید می دانیم و از آن حمایت می کنیم.”

روز پنجشنبه همچنین کاهش بیشتر بودجه اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مورد بحث قرار گرفت.

لازلو آندور، کمیسر اروپا در مسئله اشتغال و کارآفرینی در این زمینه به یورونیوز گفت: “ما نیاز به منابع بیشتری داریم، اما با کاهش بودجه اتحادیه اروپا و بودجه خدمات اجتماعی، بر بیکاری غلبه نخواهیم کرد.”

در نشست رهبران اروپا، علاوه بر معضل بیکاری جوانان در اروپا، ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و سیاست های ریاضتی و نیز سرنوشت بودجه هفت سال آینده اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می گیرد.