خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب، پرتغال را به تعطیلی کشانده است

نظرها
اعتصاب، پرتغال را به تعطیلی کشانده است
اندازه متن Aa Aa

در پرتغال، اعتراض سراسری در اعتراض به برنامه های اقتصادی دولت، بخش های مهمی از کشور بویژه حمل و نقل را مختل کرده است.

این اعتصاب که به دعوت اتحادیه های کارگری این کشور و از ساعات اولیۀ صبح روز پنجشنبه آغاز شد، چهارمین اعتصاب عمومی در این کشور طی دو سال اخیر است.

یکی از اعضای اتحادیۀ حمل و نقل پرتغال می گوید: “اکثر کارگران مخالف برنامه هایی هستند که دولت اجرا می کند و باید به این امر توجه شود. آنچه در پرتغال در حال وقوع است، باید جدی گرفته شود.”

اعتصاب خطوط راه آهن و متروی شهری را تقریبا از کار انداخته و خدمات در این بخش ها را به حداقل رسانده است.

یکی از شهروندان لیسبون می گوید: “آنها حق دارند اعتصاب کنند اما باید خدمات حداقلی را نیز تضمین کنند. کسانی که می خواهند به سرکار خود بروند با مشکل مواجه هستند.”

شهروند دیگری نیز که به اعتصاب ها معترض است می گوید: “من اعتصاب نمی کنم و می خواهم به سرکارم بروم در غیر اینصورت رییس ام حقوقم را پرداخت نمی کند و من به این پول نیاز دارم.”

همزمان با این اعتصاب قرار است یک تظاهرات سراسری بعد از ظهر روز پنجشنبه برپا شود. اتحادیه های کارگری نرخ مشارکت در این اعتصاب را تاکنون بیش از ۸۰ درصد عنوان کرده اند.

پرتغال برای کاهش کسری بودجۀ خود که رقمی برابر با ۱۲۰ درصد تولید داخلی این کشور است، اقدام به افزایش مالیات ها و همچنین کاهش حقوق و تعدیل نیرو در بخش های دولتی کرده است. همین امر بر بیکاری در این کشور افزوده است، میزانی که در حال حاضر از نرخ ۲۸ درصد گذشته است. این میزان در بین جوانان زیر ۲۵ سال رقمی برابر با ۴۲ درصد است.