خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جشن خیابانی همجنسگراها در پاریس، متفاوت با سالهای گذشته

نظرها
جشن خیابانی همجنسگراها در پاریس، متفاوت با سالهای گذشته
اندازه متن Aa Aa

جشن خیابانی همجنسگراها در خیابانهای پاریس همانند سالهای گذشته با حضور ده ها هزار نفر برگزار شود.

البته جشن امسال تفاوت عمده ای با مراسم سالهای گذشته داشت. روز شنبه درست یک ماه از اولین ازدواج رسمی یک زوج همجنس در فرانسه می گذشت و این جشن در اوج اختلاف نظرها درباره قانونی شدن ازدواج همجنسگراها در فرانسه برگزار شد.

حاضران در این جشن خیابانی چترها و پرچمها به نقش رنگین کمان را که نماد همجنسگراها است در دست داشتند و به رقص و پایکوبی پرداختند.

سفارت بریتانیا در پاریس به نشانه احترام به همجنسگراها روز شنبه پرچمی به نقش رنگین کمان را بر ساختمان خود برافراشت.

پیش از برگزاری جشن امسال نگرانیهای مبنی بر درگیری احتمالی مخالفان ازداوج همجنسگراها و حاضران در این جشن ابراز شده بود که البته گزارشی از بروز درگیری منتشر نشده است.

سیاستمداران عمدتا چپگرای فرانسوی که طرفدار ازدواج همجنسگراها هستند از جمله شهردار پاریس و چند نفر از وزرای کابینه در این جشن خیابانی حاضر بودند.