خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

استعفای غیرمنتظره وزیر دارایی پرتغال

نظرها
استعفای غیرمنتظره وزیر دارایی پرتغال
اندازه متن Aa Aa

ویکتور گاسپار، وزیر دارایی پرتغال روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد.

وی از سال ۲۰۱۱ رهبری وزارت دارایی پرتغال را در دست داشت و مسئول اصلی استراتژی و تعیین سیاستهای اقتصادی این کشور به حساب می آمد.

مبارزه با معضل بیکاری و کاهش میزان کسری بودجه دولت از جمله چالشهای بزرگ آقای گاسپار به شمار می رفت. هدف اصلی وزارت دارایی این کشور رسیدن به کسری بودجه ای معادل ۵.۵ درصد بود اما کسری بودجه پرتغال ۱۰.۵ درصد ارزیابی می شود.

ماریا لوئیس آلبوکرک، از مسئولان خزانه داری و تنظیم برنامه بودجه پرتغال به جانشینی آقای گاسپار تعیین شد.

پرتغال برای نجات اقتصاد دچار بحرانش در سال ۲۰۱۱ حدود ۷۸ میلیارد یورو کمک مالی بین المللی دریافت کرد.