خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش میزان صادرات آلمان

Access to the comments نظرها
کاهش میزان صادرات آلمان
اندازه متن Aa Aa

حجم صادرات آلمان در ماه مه گذشته ۲.۴ درصد کاهش یافته و واردات این کشور در همین ماه ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

بدین ترتیب، تراز تجاری اولین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو در ماه مه ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو ارزیابی شده است. این در حالی است که این رقم در ماه آوریل ۱۸ میلیارد یورو اعلام شده بود.

میزان صادرات آلمان که موتور اصلی اقتصاد این کشور محسوب می شود در ماه مه بیش از ۸۸ میلیارد یورو ارزیابی شده است و بیش از شش میلیارد یورو نسبت به ماه پیش از آن افت دارد.

حدود ۵۰ میلیارد یورو از حجم صادرات آلمان به اروپا مربوط می شود، نامناسب بودن وضعیت اقتصادی در این منطقه بویژه در حوزه پولی یورو کاهش حجم صادرات آلمان را در پی داشته است.