خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

در انتظار آمدن فرزند شاهزاده ویلیام

نظرها
در انتظار آمدن فرزند شاهزاده ویلیام
اندازه متن Aa Aa

محوطه بیمارستان سنت مری لندن مملو از نردبانهای خبرنگارانی است که هر کدام سعی کرده با گذاشتن نردبانی بلندتر، دید نزدیک تر و بهتری به درون زایشگاه داشته باشد تا شاید بتواند نخستین یا بهترین عکس نوزاد دوک و دوشس کمبریج را به جهان مخابره کند.

خبرنگاران در عین حال که انتظار دارند، خوش می گذرانند. شعارهای طنزآمیزی از نردبان هایشان آویخته اند: «لطفاً به عکاسان غذا ندهید!» یا «حراج رو به پایان است!» یا «او کی… خسته شدیم!». یکی برچسب یک پوندی را از نردبان آویخته و دیگری، به طنز، نردبانش را ۴۳۰۰ پوند قیمت گذاشته است.

خبرنگار شبکه ۵ بریتانیا می گوید: “تعداد نردبان ها رو به افزایش است و این محل به مجمع جهانی نردبان های عکاسان شباهت دارد”.

خبرنگار مجله مادر و کودک می گوید: “عکاس ها نوشته هایی را از نردبان هایشان آویزان کرده اند، چون در واقع کار دیگری ندارند. یک نوع خوش گذرانی و وقت کشی است”.

خبرنگار شبکه اسکای نیوز می گوید: “به عکاس ها غذا ندهید” شاید بهترین این شعارها باشد… ولی واقعاً هم به عکاس نباید غذا داد!”

انتظار می رود بزودی در زایشگاه لیندوی بیمارستان سنت مری لندن، کاترین، همسر ویلیام، پسر ولیعهد تاج و تخت بریتانیا، نخستین فرزند خود را به دنیا آورد.