خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کارگزار گلدمن ساکس محاکمه می شود

نظرها
کارگزار گلدمن ساکس محاکمه می شود
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اوراق بهادار که نظارت بر بازار بورس آمریکا را برعهده دارد، از یکی از کارگزاران گلدمن ساکس که زمانی یکی از بانک های اصلی سرمایه گذاری در بازار وال استریت بود، در دادگاه فدرال نیویورک شکایت کرد.
روز دوشنبه هیئت منصفه دادگاهی که به این شکایت رسیدگی خواهد کرد، انتخاب شدند.موضوع شکایت فریب سرمایه گذاران است.

فابریس تور، کارگزار سی و چهار ساله، این اتهام را که دو سال پیش همزمان با شکل گیری بحث گسترده در مورد نقش وال استریت در بحران مالی جهان برای نخستین بار مطرح شد، رد کرده است.

بخشی از این اتهامات مربوط به عملکرد شرکت پالسون می شود که از مشتری های گلدمن ساکس بود.