خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتشار تصاویر سه بعدی جنین در ژاپن

نظرها
انتشار تصاویر سه بعدی جنین در ژاپن
اندازه متن Aa Aa

بسیاری از زوجها می خواهند تصویر فرزندانشان را پیش از تولد در شکم مادر ببیند. از یکسال گذشته کلینیکی در ژاپن تصاویر جنیین ها را بصورت سه بعدی در اختیار والدین قرار می دهد. قرار است در گامهای بعدی مدل سازی بافتها به همراه تصویر سه بعدی همراه باشد.

چاپگرهای سه بعدی با تولید تصاویر متفاوت با دو رنگ از جنین ارایه می کنند. تصویری که جنین را در رنگ خامه ای نشان می دهد و دیگری جنین را شفافتر ارائه می کند.