خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازپرداخت کمکهای بلاعوض مالی در اسپانیا

Access to the comments نظرها
بازپرداخت کمکهای بلاعوض مالی در اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

اتحادیه اروپا به اسپانیا دستور داده است که کمکهای مالیش به اسکله و بنادر این کشور را که در سالهای دوهزار و هفت و دوهزار و یازده اعطاء شده است، بازپس بگیرد. کمیسیون اروپا می گوید سیستم کمهای مالی مذکور با قوانین اتحادیه مغایر است.

یواخیم آلمونیا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مربوط به رقابتهای بازرگانی می گوید: “اجبار به بازپرداخت وجوه غیرقانونی تنها شامل نهادهایی می شود که بعنوان “گروههای ویژه اقتصادی” از آن مستفید شده اند. این مشمول شرکتهای کشتیرانی و بنادر نمی شود.”

حال این بر عهده دولت اسپانیاست که در مورد مبلغ و چگونگی بازپرداخت این وجوه تصمیم بگیرد. کمیسر اتحادیه اروپا به مبلغ خاصی اشاره نکرد، اما دولت اسپانیا کل وجوه پس خوانده شده را حدود دو میلیارد یورو برآورد کرده است.