خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برنی اکلستون به فساد مالی متهم شد

نظرها
برنی اکلستون به فساد مالی متهم شد
اندازه متن Aa Aa

دادگاهی در آلمان، برنی اکلستون را به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم کرد. دادستان مونیخ، مدیرکل شرکتهای فرمول یک را به پرداخت رشوه به یک بانکدار آلمانی متهم کرده است. این بانکدار آلمانی که پیش تر به اتهام مشابه مجرم شناخته شده به هشت سال زندان محکوم شده است اعتراف کرده که سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۳۵ میلیون یورو از اکلستون رشوه دریافت کرده است. الکستون ۸۲ ساله، اما، تمامی اتهامات را رد کرده است.