خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

محکومیت رییس شرکت پیرلی

نظرها
محکومیت رییس شرکت پیرلی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

ترونچتی پروورا، رییس شرکت پیرلی و از مدیران سابق شرکت مخابراتی تله کام ایتالیا روز چهارشنبه توسط دادگاهی در میلان به اتهام جاسوسی از شخصیتها در این کشور به بیست ماه حبس محکوم شد.

استفاده غیرقانونی از داده ها و اطلاعات ثبت شده در شبکه مخابراتی تله کام ایتالیا از جمله اتهاماتی بود که در پرونده پروورا مطرح بوده است. وی از این حکم تجدیدنظر خواهی خواهد کرد.