خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ایجاد تسهیلات بیشتر برای بانکها جهت دریافت وام از بانک مرکزی اروپا

نظرها
ایجاد تسهیلات بیشتر برای بانکها جهت دریافت وام از بانک مرکزی اروپا
اندازه متن Aa Aa

بانک مرکزی اروپا در میزان و نوع تضمینهای مالی بانکها برای برخورداری از وام این نهاد تجدیدنظر خواهد کرد.

رهبران بانک مرکزی اروپا این تصمیم را در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر برای بانکها جهت دریافت وام اتخاذ کرده اند.

اوراق بهادار با پشتوانه دارایی موسسات مالی از جمله تضمینهایی است که بانکها آنرا برای دریافت وام از بانک مرکزی اروپا به این نهاد می سپارند. تا پیش از این برخی از این اوراق بهادار که رتبه اعتباری آنها آی سه گانه نبود مورد قبول بانک مرکزی اروپا واقع نمی شد.

اوراق بهادار متكي بر دارائيها ارتباطی با كیفیت اعتباری شركت متقاضی ندارد. پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ این اوراق اعتبار خود را تا حدی از دست دادند اما این تصمیم بانک مرکزی نشان دهنده قوت گرفتن مجدد اعتبار این اوراق است.