خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عضو تازه خانواده سلطنتی بریتانیا، پسر است

نظرها
عضو تازه خانواده سلطنتی بریتانیا، پسر است
اندازه متن Aa Aa

نتیجه ملکه بریتانیا یک پسر است. عروس خانواده سلطنتی در بیمارستان سنت ماری لندن فرزندی پسر که 3 کیلو و 800 گرم وزن دارد، بدنیا آورده است. او در ساعت 4 و بیست چهار دقیقه بعد از ظهر به وقت لندن بدنیا آمده است. عروس خانواده سلطنتی در سلامتی کامل بسر می برد. این نوزاد پسر سومین عضو زنده خانواده سلطنتی است که پس از ملکه می تواند جانشین وی باشد.