خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مهاجران آفریقایی طوفان اسپانیایی حصار مرزی

Access to the comments نظرها
مهاجران آفریقایی طوفان اسپانیایی حصار مرزی
اندازه متن Aa Aa

نزدیک به 500 تن از مهاجران غیرقانونی در مرز اسپانیا و مراکش با شورش سعی کردند تا از فرای حضارو سیم خاردارهای تعبیه شده بگذرند.
نزدیک به 100 تن از این مهاجران موفق شدند تا خود را به اسپانیا برسانند. کشوری که آنها را در یک اردوگاه مهاجران قرار داده است.