خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون اروپا به کمک صنایع دفاعی اروپا می آید

نظرها
کمیسیون اروپا به کمک صنایع دفاعی اروپا می آید
اندازه متن Aa Aa

“سرمایه گذاری مشترک اروپایی“، پیشنهادی است که روز چهارشنبه از طرف کمیسیون اروپا برای نجات صنایع نظامی این منطقه و حفظ موقعیت آن در رقابت بازار مطرح شد.

صنایع دفاعی اروپا با 400 هزار کارمند و درآمد سالانه بیش از 90 میلیون
یورو، بدنبال تدابیر ریاضتی کشورها و کاهش هزینه های دولتی در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است و مسئولان اروپایی نگرانند که این عرصه اقتصادی در اثر بحران مالی به خطر افتد.

ژوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا درباره طرحی که امروز در کمیسیون مطرح شد گفت : “از نقطه نظر اقتصادی هم مهم است که بازار داخلی قویتری در زمینه دفاعی داشته باشیم.” وی افزود که تحقیقات در این عرصه فواید دوگانه ای برای بخش دفاعی و امنیتی دارد. وی تأکید کرد در وضعیتی که اتحادیه اروپا با محدودیت بودجه ای عظیمی روبروست اهمیت اقتصادی این طرح برجسته تر می شود و در ادامه گفت: “ از نظر سیاسی نیز به اروپای قویتری در ابعاد دفاعی و امنیتی احتیاج داریم.”

پیشنهاد کنونی کمیسیون اروپا در جلسه پیش بینی شده ماه دسامبر به بحث گذاشته می شود و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.