خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رشد صنایع خصوصی منطقه یورو

Access to the comments نظرها
رشد صنایع خصوصی منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

صنایع بخش خصوصی منطقه پولی یورو در ماه جاری میلادی با رشد همراه بودند. نظرسنجی های اقتصادی بر مبنای داده های هزاران شرکت در مناطق مختلف این منطقه، نشاندهنده آن است که برای اولین بار طی هیجده ماه گذشته صنایع خصوصی رشد کرده اند.

برمبنای شاخص های رشد، میزان رشد این صنایع با یک و هفت دهم درصد افزایش نسبت به ماه ژوئن، به 50.4 دهم درصد رسیده است. کارخانه های آلمانی و فرانسوی بترتیب، بیشترین سهم را در این موفقیت داشته اند.

این برای اولین بار طی دو سال گذشته است که این میزان از پنجاه درصد فراتر می رود.

نتایج حاصله از این نظر سنجی، از فشار موجود بر دوش سیاستگذاران اروپایی خواهد کاست که طی ماههای اخیر برای حمایت از اقتصاد و برطرف کردن رکود اقتصادی در تنگنا قرار گرفته بودند.

طبق این شاخص های امیدوارکننده ماه ژوئیه، رشد اقتصادی منطقه پولی یورو درسه ماهه سوم، یک دهم درصد برآورد می شود که در صورت تحقق به معنای خروج نسبی این منطقه از رکود اقتصادی است.