خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یونان بخش دیگری از بسته کمک مالی را دریافت می کند

نظرها
یونان بخش دیگری از بسته کمک مالی را دریافت می کند
اندازه متن Aa Aa

مقامات اتحادیه اروپا روز جمعه سرگرم انجام مقدمات کار برای پرداخت بسته دیگری از کمک های مالی به یونان شدند. این پول از روز دوشنبه آینده آماده هزینه کردن خواهد بود.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که معاونان وزیران دارایی این اتحادیه، بامداد جمعه از طریق کنفرانس تلفنی پرداخت پول را تصویب کرده اند.

یونان روز پنجشنبه با پذیرش آخرین بخش از مقررات نهادهای وام دهنده، راه را برای تصویب این بسته از کمک ها باز کرد. این وام در سه بخش پرداخت خواهد شد: ابتدا یک بخش ۵/۲ میلیارد یورویی از سوی اتحدیه اروپا و سپس یک بخش ۸/۱ میلیارد یورویی در ماه اوت از سوی صندوق بین المللی پول و در نهایت یک بخش ۵۰۰ میلیون یورویی در ماه اکتبر سال جاری.

بدهی های یونان اکنون به بیش از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و بسیاری در مورد توانایی این کشور به بازپرداخت آن تردید دارند. آنها بر این نظرند که راه حل را شاید بتوان در چشم پوشی اتحادیه اروپا از بخشی از بدهی یونان به این اتحادیه جستجو کرد.