خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرتاب موز به سمت وزیر سیاه پوست دولت ایتالیا

نظرها
پرتاب موز به سمت وزیر سیاه پوست دولت ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یکی از حاضران در سخنرانی اولین وزیر سیاه پوست دولت ایتالیا، به طرف او موز پرتاب کرد.

سسیل کینگ متولد جمهوری دموکراتیک کنگو است و از حامیان سیاستهای آسان مهاجرتی برای مهاجران خارجی است.

او در صفحه توییتر خود از پرتاب کنندگان موز به دلیل تلف کردن میوه در شرایط بد اقتصادی انتقاد کرد.

یک سناتور دو هفته قبل خانم کینگ را با اورانگوتان مقایسه کرده بود.