خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حامی برلوسکونی: می خواهند به صلیبت بکشند اما تو به پا خواهی خواست

Access to the comments نظرها
حامی برلوسکونی: می خواهند به صلیبت بکشند اما تو به پا خواهی خواست
اندازه متن Aa Aa

تصمیم دیوانعالی ایتالیا در خصوص اتهامات وارده به سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین این کشور، ممکن است تا روز پنجشنبه اعلام نشود.

سیاستمداران میانه روی نگرانِ از بی ثباتی سیاسی در ایتالیا هم مایلند تا صدور حکم نهایی دیوانعالی به تعویق افتد.

همزمان وکلای آقای برلوسکونی با اطمینان آمادۀ آخرین دفاع از موکل ۷۶ ساله خود هستند و مخالفان وی نگران سیاسی شدن پروندۀ سیاستمدار باران دیده و یکه تاز عرصه سیاست ایتالیا هستند.

یکی از مخالفان وی می گوید:«نگران یک چیزیم که اگر برلوسکونی محکوم و از مناصب دولتی محروم شود، مشکلی که ایجاد خواهد شد نه قضایی که سیاسی خواهد بود چرا که کمیتۀ سنا تصمیم خواهد گرفت که آیا وی از مناصب دولتی محروم شود یا نه.»

اما آقای برلوسکونی حامیان خود دارد. پوستری که یکی از آنان امروز بدست گرفته بود بدین مضمون بود:«حسودند، می خواهند به صلیبت بکشند اما تو به پا خواهی خواست.»

سیلویو برلوسکونی حتی در صورت محکومیت قطعی، به احتمال زیاد و به خاطر شرایط سنی اش، محکومیتش را نه در زندان که در حبس خانگی خواهد گذراند.

انریکو بونا، خبرنگار یورونیوز از رم و از مقابل دیوانعالی ایتالیا می گوید:«وکلای سیلوو برلوسکونی خواهان به تعویق افتادن حکم نیستند و در انتظار حکمی مثبت و مناسب برای وی هستند. این آیا چنین خواهد شد؟ باید تا فردا شاید هم تا پنجشنبه منتظر ماند و دید. در عین حال هر سناریویی دور از انتظار نیست.»