خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بندبازی بر فراز آسمان

نظرها
بندبازی بر فراز آسمان
اندازه متن Aa Aa

آیسیکایر ووبولیکایسیمو نام یک بندباز چینی است که فاصله دو بالن را بر روی یک تیر فلزی به عرض پنج سانتیمتر طی کرد و با این کار نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند.

این بندباز که از قوم اویغور چین است مسافت هجده متری بین این دو بالن را در 38 ثانیه و 35 صدم ثانیه پیمود.

بندباز چینی دارنده پنج رکورد در کتاب گینس است و دستاورد اخیر او پرتو تازه ای به عرصه بندبازی افکنده است.