خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درگیری نمایندگان پارلمان تایوان

نظرها
درگیری نمایندگان پارلمان تایوان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

بحث بر سر برگزاری همه پرسی برای ساخت نیروگاه اتمی برق، پارلمان تایوان را متشنج کرد.

پیشنهاد برگزاری همه پرسی از سوی نمایندگان حزب حاکم مطرح شد و درگیری زمانی روی داد که نمایندگان اپوزیسیون با ساخت نیروگاه اتمی مخالفت کردند.