خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سیلویو برلوسکونی: من تسلیم نمی شوم و دولت ائتلافی به کار ادامه می دهد

سیلویو برلوسکونی: من تسلیم نمی شوم و دولت ائتلافی به کار ادامه می دهد
اندازه متن Aa Aa

سیلویو برلوسکونی نخست وزیر اسبق ایتالیا که روز جمعه گذشته دیوان عالی این کشور محکومیت او توسط دادگاه قبلی را تایید کرد، روز یکشنبه در میان جمعی از طرفداران خود که در اعتراض به رای دیوان عالی در برابر یکی از محل های اقامت او در رم گردآمده بودند، سخنرانی کرد.

او درباره نگرانی از فروپاشی دولت شکننده ای که حزب او در ائتلاف با آنست گفت: “ما با صدای بلند و به روشنی گفته ایم که دولت باید برای تصویب اقدامات اقتصادی که بر سر آن توافق کرده ایم به کار خود ادامه دهد. منافع مردم و ایتالیا مقدم بر هرچیز است.” سیلویو برلوسکونی چندبار تاکید کرد که: “من در صحنه سیاسی می مانم و تسلیم نخواهم شد.”

بسیاری در ایتالیا نگرانند که دولت حاکم که درپی بحرانی طولانی و با ائتلاف با حزب راست میانه به رهبری سیلویو برلوسکونی بر سر کار آمده، پس از تایید محکومیت او توسط دیوان عالی سقوط کند.

یکی از وفاداران برلوسکونی گفت: “خوشحالم که بگویم برای حمایت از رهبرمان اینجا هستم. یعنی تنها کسی که در ایتالیا و شاید در اروپا مانع پیشروی قضات کمونیست است.”

و یکی از دیگر طرفداران او: “امیدوار باشیم که او با حزبی جدید، حتی اگر راست میانه باشد، اما با چهره های تازه به صحنه باز گردد و نه با کسانی که باید بازنشسته شوند و جایشان را به افراد جدید بدهند.”

انریکولتا سیاستمدار چپ میانه، تنها سه ماه قبل موفق شد در ائتلاف با حزب آزادی سیلویو برلوسکونی، دولت کنونی ایتالیا را تشکیل دهد.