خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رشد چشمگیر بخش خدمات در بریتانیا

Access to the comments نظرها
رشد چشمگیر بخش خدمات در بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

شاخص های اعلام شده روز دوشنبه مربوط به بخش خدمات در بریتانیا، حاکی از آن است که رشد این بخش در ماه ژوئیه از رکوردی شش ساله برخوردار بوده و در مجموع پیشگام رشد اقتصادی اروپا در این زمینه بوده است.

رشد بخش خدمات در بریتانیا تا حدودی متاثر از رشد اقتصادی همزمان در منطقه یورو و نیز متاثر از شاخص های رشد در آسیا بویژه در چین و هند ارزیابی شده است.

بنا به این ارزیابی، شاخص های بخش خدمات در ماه ژوئیه، رکود هفت ماه گذشته را درهم شکسته و از نوامبر سال ۲۰۰۶ تاکنون از سریعترین آهنگ رشد برخوردار بوده است.

کارشناسان اقتصاد، مشوق های اقتصادی بانک مرکزی بریتانیا بویژه در زمینه مسکن را نیز از عوامل موثر رشد اقتصادی در این کشور ارزیابی می کنند. با اینحال اقتصاد بریتانیا در مجموع نسبت به دوران قبل از بحران، هنوز سه درصد کوچکتر است.