خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دختری که در حادثه خودرو بدنیا آمد

Access to the comments نظرها
دختری که در حادثه خودرو بدنیا آمد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

بانویی در سوئد، نوزادش را در حادثه خودرو بدنیا آورد. مخلص رحیمه، پدر خانواده که به همراه دو کودک خردسالش، همسر باردارش را به بیمارستان می رساند وقتی متوجه شد که نوزاد در آستانه تولد است، کنترل خودرو را از دست داد.

خودرو چرخی خورد و غلطتید و در کنار اتوبان «گاول» آرام گرفت. وقتی خودرو از حرکت ایستاد، همه به هوش بودند؛ مادر خانواده به روی صندلی عقب پرت شده بود اما از نوزاد خبری نبود.

پدر خانواده سرانجام نوزاد را زیر صندلی های عقب خودرو پیدا کرد و به آغوش فشرد.

در این حادثه، خوشبختانه به خانواده و دختر تازه بدنیا آمده آسیب جدی وارد نشد و همه از حادثه ناگوار جان بدر بردند.