خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زیان روزنامه های چاپی و عصر جدیدی برای واشینگتن پست

زیان روزنامه های چاپی و عصر جدیدی برای واشینگتن پست
اندازه متن Aa Aa

روزنامه واشینگتن پست روز سه شنبه گزارش داد که درآمد این روزنامه به شکل چاپی آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳، با بیش ازچهارده درصد کاهش روبرو بوده است.

این گزارش یادآور ارزیابی “جف بزوس” مدیر عامل شرکت توزیع آنلاین آمازون است، که رسانه های چاپی به علت زیان ده بودن دیگر قابل دوام نیستند.

اما این گزارش درعین حال حاکیست که واشینگتن پست در فعالیت های دیگر خود از جمله تلویزیون، در سه ماهه دوم سال جاری سود بیشتری نسبت به قبل داشته است.

بنا به گزارش واشینگتن پست، درآمد فعالیت های غیر روزنامه ای این شرکت در مقایسه با سه ماهه دوم سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش یافته در حالی که در بخش تبلیغات چاپی ۴ درصد و در بخش توزیع روزنامه در طول هفته و پایان هفته هریک بیش از ۷ درصد زیان کرده است.

درعین حال همین گزارش حاکیست که درآمد بخش آنلاین واشینگتن پست در سه ماهه دوم سال جاری با ۱۵ درصد افزایش روبرو بوده است.

بخش آنلاین واشینگتن پست درنظر دارد از تابستان امسال از کاربران مکرر خود بخواهد که درقبال خدمات دریافتی، بهای آن را بپردازند.