خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درخواست کمک بوسنی برای اطفای حریق جنگل ها

نظرها
درخواست کمک بوسنی برای اطفای حریق جنگل ها
اندازه متن Aa Aa

آتش سوزی در جنگل های بوسنی و هرزگوین همچنان ادامه دارد.

نیروهای ارتش نیز به آتش نشانان و مردم محلی پیوسته اند تا حریق را مهار کنند.

افزایش دما و خشک بودن هوا عملیات کنترل آتش سوزی را با دشواری روبرو کرده است.

بیشترین آتش سورزی در جنگلهای منطقه جابلانیتسا گزارش شده است.

یکی از افراد محلی می گوید: «آب نبود و نمی توانستیم بیش از این کاری انجام دهیم. دسترسی بسیار سخت بود، درخت ها می سوختند و باد هم دود آنها را به سمت ما می آورد. آنجا ماندن غیرممکن بود. به علت غلظت دود به سختی نفس می کشیدم.»

بوسنی و هرزگوین از سایر کشورها تقاضای کمک کرده است.

کرواسی نیز روز چهارشنبه دو هلی کوپتر برای کمک به اطفای حریق فرستاد.