خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رای عدم اعتماد پارلمان چک به دولت

نظرها
رای عدم اعتماد پارلمان چک به دولت
اندازه متن Aa Aa

پارلمان جمهوری چک روز چهارشنبه به دولت این کشور به نخست وزیری جیری روسنوک رای عدم اعتماد داد.

آقای روسنوک پس از جلسه پارلمان اعلام کرد که از سمت خود کناره گیری می کند، با این وجود احتمال دارد که با موافقت احزاب مختلف وی تا انتخابات بعدی به عنوان نخست وزیر باقی بماند.

در این رای گیری صد نماینده رای عدم اعتماد دادند و در مقابل آنها 93 نماینده دیگر موافق دولت کنونی بودند.

دولت جمهوری چک کمتر از یک ماه پیش به روی کار آمده بود و وزیران آن را عمدتا افراد نزدیک به میلوش زمان، رییس جمهوری تشکیل می دادند.

کابینه آقای روسنوک پنجاه و دو ساله که به کابینه کارشناسان اقتصادی نیز معروف بود با هدف مقابله با بحران اقتصادی و فساد اداری روی کار آمده بود.

این کابینه مورد حمایت گروههای چپ گرا و میانه روی جمهوری چک بود.