خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ترمیم و تغییرات در کابینه دانمارک

نظرها
ترمیم و تغییرات در کابینه دانمارک
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

هله تورنینگ اشمیت، نخست وزیر دانمارک اعلام کرد که در کابینه ائتلافی تغییراتی دهد.

نخست وزیر سوسیال دوکرات این کشور هدف از ترمیم کابینه را جلوگیری از افزایش نارضایتی از دولت بدنبال کاهش هزینه ها در سیستم رفاه اجتماعی عنوان کرد.

از جمله این تغییرات، انتصاب وزیران جدید بازرگانی، سرمایه گذاری و دفاع است.