خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشت نگران کننده مواد رادیو اکتیو از نیروگاه فوکوشیما

نظرها
نشت نگران کننده مواد رادیو اکتیو از نیروگاه فوکوشیما
اندازه متن Aa Aa

به گفته پژوهشگران میزان آلودگی رادیواکتیو آبهای سواحل نزدیک به فوکوشیما چندین برابر میزان معمول است.

با گذشت دو سال و نیم از زلزله و سونامی که شمال ژاپن را ویران کرد، هنوز نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هسته ای فوکوشیما که بر اثر این واقعه بشدت صدمه دید، به حد نگران کننده ای ادامه دارد.

مقامات شرکت برق تِپکو که سرپرستی این نیروگاه را بر عهده داشتند، اذعان می کنند که هر روز دست کم ۳۰۰ تن از آب های آلوده که جهت خنک کردن راکتورها مورد استفاده قرار می گرد، از سدهای محافظتی عبور کرده و به آبهای اقیانوس نشت می کند.

سخنگوی دولت ژاپن هم پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما را ضروری و مهم بیان کرده و خواهان رسیدگی جدی به این امر شده است.

پژوهشگران از گسترش آلودگی و میزان ته نشست ها در اقیانوس نگرانند. بلر تورنتون، استاد دانشگاه توکیو می گوید: «ما از وجود رسوب ها با چنین غلظت های بالای آلودگی بی خبر بودیم. بنابراین باید در مورد موجودات دریایی که در این مناطق هستند بیشتر بررسی کنیم.»

پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما و مناطق آلوده شمال ژاپن سالها ادامه خواهد داشت و هنوز با خطرات و موانع بسیاری مواجه است.