خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ابزار دباغی نئاندرتال ها هنوز هم استفاده می شود

نظرها
ابزار دباغی نئاندرتال ها هنوز هم استفاده می شود
اندازه متن Aa Aa

نتیجه یک مطالعه علمی نشان می دهد که بعضی از ابزارهای مورد استفاده در صنعت چرم سازی که پنجاه هزار سال پیش به دست انسان نئاندرتال ساخته شده، امروزه همچنان کاربرد دارند. باستانشناسان در منطقه ای در جنوب غربی فرانسه که محل دقیق آن فاش نشده است، باقیمانده ابزاری را یافته اند که از استخوان گوزن ساخته شده و از آن برای دباغی پوست حیوانات و ساخت پوشش ضد آب استفاده می شده است.

این استاد باستانشناسی ماقبل تاریخ می گوید که چند ابزار چرم سازی را از یک فروشگاه اینترنتی خریده و مشاهده کرده که این ابزارها همان طراحی زمان نئاندرتال ها را دارند.

او می گوید: «کشف حاضر بار دیگر تأیید می کند که توانایی های نئاندرتال ها، از جمله قابلیت های فنی او بالا بوده است. پس علت ناپدید شدن نئاندرتال ها نداشتن فناوری و قابلیت های فنی نیست.»

با توجه به این یافته علمی مبنی بر بالا بودن درک فناوری نئاندرتال ها، کشف دلیل ناپدید شدن این نژاد انسانی در چهل هزار سال پیش، باز هم پیچیده تر خواهد شد.