خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تدبیر دولت پکن در جلب سرمایه گذاری خارجی موثر نبود

نظرها
تدبیر دولت پکن در جلب سرمایه گذاری خارجی موثر نبود
اندازه متن Aa Aa

منطقه آزاد تجاری جدیدی که از سوی دولت پکن با هدف تسهیل در جلب سرمایه گذاری خارجی سال گذشته راه اندازی شد، پس از یکسال موفقیت چندانی کسب نکرده است.

پس از بحران اقتصادی در جهان و کاهش سرمایه گذاری خارجی در چین، دولت این کشور برای حفظ رشد اقتصادی خود تدابیر جدیدی را از جمله کاهش پیچیدگی مقررات اداری با هدف افزایش سرمایه گذاری خارجی اتخاذ کرد.

چان یان چون، استاد دانشگاه هنگ کنگ می گوید:” چرا عملکرد دولت مرکزی اینقدر به طول می کشد؟ برای اینکه آنها بسیار محتاط هستند. آنها باید بین درخواستهای مختلف از شهرهای دیگر تعادل برقرار کنند. برای مثال، چرا چانهای؟ چرا شانگهای نه؟”

در منطقه آزاد تجاری “چانهای” با اینکه از پیچیدگی و عدم شفافیت مقررات اداری کاسته شده و دولت با ارائه مشوق هایی به تجارت آزاد کمک کرده است، اما نتایج بدست آمده چندان امیدوار کنند نیست.