خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نور امید بر پیکره رنجور فوتبال سومالی

Access to the comments نظرها
نور امید بر پیکره رنجور فوتبال سومالی
اندازه متن Aa Aa

بر اثر وجود ناآرامی و درگیری ها در سومالی مخصوصا پیش از بیرون راندن اسلامگرایان تندرو از این کشور، نهادهای بین المللی فوتبال فعالیت و سازماندهی رقابتها را در سومالی متوقف کرده بودند.

با این حال به نظر می رسد سومالی پس از سپری کردن دوران بحران به ثباتی نسبی رسیده است. فوتبال این کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. در استادیوم بازسازی شده “بنادیر” کودکان و نوجوانان به یادگیری اصولی فوتبال تشویق می شوند.

آویل اسماعیل، مدیر فنی فدراسیون فوتبال سومالی می گوید: “جوانان سومالیایی از نظر تکنیکی بسیار خوب هستند اما مسئله اینست که مدت زیادی است که ما گرفتار جنگ هستیم. بنابراین از نظر من با یک شکاف مواجه ایم. امیدوارم در سالهای آینده بهتر شویم زیرا در حال حاضر ثباتی نسبی داریم.”

فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پس از ۲۵ سال غیبت در سومالی با سازماندهی یک
دوره پنج روزه تربیت مربیان فوتبال بار دیگر به این کشور بازگشت.

نصب چمن مصنوعی به خرج فیفا در استادیوم بنادیر از دیگر اقدامات قابل توجه فدراسیون جهانی فوتبال است.