خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موزه های مصر تازه ترین قربانیان ناآرامیها

Access to the comments نظرها
موزه های مصر تازه ترین قربانیان ناآرامیها
اندازه متن Aa Aa

در حالی که مردم مصر بر سر آینده این کشور به جنگ با یکدیگر برخاسته اند، در سایه این ناآرامیها گذشته این کشور باستانی در خطر قرار گرفته است.

در موج جدید غارت از آثار باستانی مصر، در خلا قدرت ناشی از روزهای اخیر و در پی خلا قدرت ناشی از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق این کشور و در حالی که نیروهای امنیتی سرگرم برخورد با معترضان در خیابانها هستند، گروهی ناشناس به موزه ملی میلاوی در شهر منیا حمله کردند.

در این حمله نه تنها قطعات جواهر، سفالهای عتیقه و سکه ها و مجسمه های عتیقه غارت شدند، بلکه مهاجمان دو جسد مومیایی شده را آتش زدند و چند قعطه عتیقه بزرگ را که قابل حمل نبودند شکستند.

کارشناسان حمله به موزه میلاوی را خسارتبارترین حمله به موزه ها و مکانهای باستانی مصر در دو سال و نیم اخیر ارزیابی کرده اند.

موزه مشهور قاهره در سال 2011 و فقط چهار روز پس از آغاز اعتراضها علیه حسنی مبارک غارت شد.