خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نظام رفاه اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی رو به پایان است؟

نظرها
نظام رفاه اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی رو به پایان است؟
اندازه متن Aa Aa

در کشورهای اسکاندیناوی و در مجموع در شمال اروپا، طری هایی برای تجدید نظر در نظام رفاه اجتماعی موجود در راه است.

دولت فنلاند روز پنجشنبه اعلام کرد که طرح درازمدتی را برای اصلاح نظام معروف به رفاه اجتماعی که یکی از سخاوتمندانه ترین انواع خود در جهان است، برای حفظ رتبه اعتباری و رویارویی با کندی رشد اقتصاد و پیر شدن جمعیت در دست اجرا دارد.

بنا به آمار سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، هزینه های اجتماعی مربوط به نظام رفاه اجتماعی در کشورهای فرانسه، دانمارک، بلژیک، فنلاند و سوئد بین ۳۳ تا ۶/۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست، که میانگینی ۹/۲۱ درصدی را به دست می دهد.

وزارت اقتصاد دانمارک در این هفته اعلام کرد که ۲۵۰ هزار نفر از کسانی که از مزایای بیکاری در نظام رفاه اجتماعی این کشور استفاده می کنند، فاقد انگیزه اقتصادی برای جستجوی کارند. در دانمارک دو میلیون و ششصد و چهل هزار نفر دارای شغل تمام وقت و نیمه وقت اند.

ظاهرا کاهش هزینه های مربوط به مرخصی های مراقبت از کودکان و افزایش سن بازنشستگی از جمله اصلاحات مد نظر کشورهای اسکاندیناوی است.

تحلیلگران افزایش موج مخالفت با این اصلاحات را پیش بینی می کنند.