خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حذف نام برلوسکونی از لیست دریافت کنندگان عنوان "سناتور مادام العمر"

نظرها
حذف نام برلوسکونی از لیست دریافت کنندگان عنوان "سناتور مادام العمر"
اندازه متن Aa Aa

جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا نام سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق این کشور را از لیست افرادی که عنوان افتخاری “سناتور مادام العمر” دریافت می کنند، حذف کرد.

این اقدام وی واکنش هوادران برلوسکونی در حزب راست میانه را درپی داشت اما آقای ناپولیتانو ضمن دفاع از تصمیم خود چهار نفر را از حوزه های فرهنگ و علم به عنوان دریافت کنندگان این عنوان افتخاری معرفی کرد.

رنزو پیانو، معمار برجسته ایتالیایی و کلودیو آبادو، رهبر ارکستر مشهور ایتالیایی ازجمله دریافت کنندگان این عنوان هستند.

افرادی که عنوان “سناتور مادام العمر” دریافت می کنند، برای همیشه و تا زمان مرگ عضوی از پارلمان ایتالیا خواهند بود.