خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گلوله های سفید شیمیایی در سواحل دریای سیاه

نظرها
گلوله های سفید شیمیایی در سواحل دریای سیاه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

مقامات شهرستان بورگاس در جنوب بلغارستان در حال بررسی ماده ناشناخته ای هستند که از چند روز پیش سواحل دریای سیاه در این منطقه را آلوده کرده اند.

به گفته مدافعان محیط زیست، گلوله های سفید رنگی که از دریا می رسند به احتمال قوی به مواد شیمیایی مورد استفاده برای نظافت توالت های کشتی های بزرگ مربوط اند که بسیاری بطور غیر قانونی در دریا انجام می دهند.