خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توفان شهروندان ژاپن را مجروح کرد

نظرها
توفان شهروندان ژاپن را مجروح کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

در پی وقوع توفان در مناطقی از شرق ژاپن حدود ۳۰ تن مجروح شدند. روز دوشنبه توفان سبب شد تا سقف شماری از خانه ها فرو ریزد و زیرآوار ماندگان به بیمارستان منتقل شوند. با این همه جراحت ها سطحی گزارش شده است.