خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پخش پیام بازرگانی از راه پنجره سخنگوی قطار

Access to the comments نظرها
پخش پیام بازرگانی از راه پنجره سخنگوی قطار
اندازه متن Aa Aa

یک شرکت آلمانی، فناوری انتقال پیام های بازرگانی برای مسافران از طریق پنجره قطار را به عنوان راه تازه ای برای پخش تبلیغات پیشنهاد کرده است. به این ترتیب وقتی مسافر سرش را به پنجره تکیه می دهد، این پیامها یا در واقع امواج صوتی با مرتعش کردن استخوان جمجمه به گوش میانی رسیده و به صدا بدیل می شود. شرکت پیشنهاد دهنده یک شرکت تبلیغاتی به نمایندگی شرکت اسکای آلمان است.

کارشناس ارشد امور اختراعات این شرکت می گوید: «معمولا امواج صوتی از طریق هوا به لاله گوش و سپس به گوش میانی می رسند و در آنجا به صوت تبدیل می شوند. اما انتقال امواج از طریق استخوان، کاملا متفاوت است، با ارتعاش استخوان بدن ما، هر استخوانی که باشد، گوش این ارتعاش با فرکانس بالا را به صدا تبدیل می کند.»

فناوری انتقال امواج صوتی از راه استخوان جمجمه، در سمعک و وسایل کمک شنوایی و در گوشی دونده ها و شناگران مورد استفاده قرار می گیرد. اما کاربرد آن در آینده زیر سوال رفته و با توافق عمومی همراه نیست.

یک آلمانی می گوید: «به نظر من وحشتناک است، واقعا بد است. ما بحدکافی در معرض هجوم تبلیغات هستیم. اگر به عمق آن دقت کنیم متوجه می شویم تا چه حد در جامعه مصرف گرا غرق شده ایم.» دیگری می گوید: «تصور کنید صبح همه دارند سرکارشان می روند، خیلی ها میخواهند یک چرتی بزنند. وقتی که می خوابیم، تازه تبلیغات بیشتری به طرف ما فرستاده میشود. فکر میکنم خیلی ها با آن مخالف باشند.»

اینکه تا چه حد عملی شود روشن نیست، ولی بی شک این تکنولوژی بحث های زیادی را دامن خواهد زد.