خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اطعام هزاران نفر با محصولات تاریخ مصرف گذشته در پراگ

Access to the comments نظرها
اطعام هزاران نفر با محصولات تاریخ مصرف گذشته در پراگ
اندازه متن Aa Aa

اتلاف و بدور ریختن مواد غذایی در جهان مصرف گرای ما چند برابر شده است و این مساله بهانه ای داده بدست گروهی از جوانان پراگ تا با مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته بصورت نمادین غذای نزدیک به هزار نفر را تامین کنند. غذایی که مجانی است و معمولا جایش در زباله دانهای سوپرمارکت های زنجیره ای است.

یکی از این جوانان می گوید: “با این کار بنوعی معضلات ناشی از اتلاف غذا را نشان می دهیم. موضوعی که کمتر مورد بحث قرار می گیرد. در حالیکه این یک بحران جهانی است. آمار نشان می دهد یک سوم از محصولات غذایی در جهان بیهوده بدور ریخته می شود.”

در حالیکه در هر 5 ثانیه یک کودک در قاره آفریقا بدلیل گرسگنی جان می دهد، روزانه در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان میلیونها تن مواد غذایی به گورستانهای غذایی می رود.

اینجا در پراگ برخی متعهد شده اند تا غذاهای تاریخ مصرف گذشته را که هیچ خطری ندارند در بانکهای مواد غذایی انبار کنند و بطور مجانی در میان مستمندان تقسیم کنند.

کاترینا پیستورووا سخنگوی سوپرمارکتهایی است که عامل این ابتکار بوده اند. او می گوید با ایجاد بانک غذایی اغلب محصولاتی که تاریخ مصرفشان نزدیک شده به جای دور ریخته شدن مورد استفاده قرار می گیرند.