خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زنجیره انسانی چهارصد کیلومتری کاتالونها برای جدایی از اسپانیا

نظرها
زنجیره انسانی چهارصد کیلومتری کاتالونها برای جدایی از اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

صدها هزار تن از کاتالونهای اسپانیا، در ۱۱ سپتامبر، روز جشن رسمی کاتالونیا خواستار استقلال کامل منطقۀ خود از اسپانیا شدند و پرچم عظیمشان را بر فراز کلیسای اعظم «ساگرادا فامیلیای» بارسلون برافراختند.

طول زنجیرۀ انسانی کاتالونها که از پرتوس شروع و به الکانار در شمالشرق کاتالونیا ختم می شد به حدود ۴۰۰ کیلومتر می رسید.

آرتور مس، رئیس دولت کنونی کاتالونیا وعده داده است که با برگزاری یک رفراندم در سال ۲۰۱۴ میلادی این منطقه بطور کامل از تحت نفوذ مادرید خارج و در نهایت از اسپانیا جدا شود.

طبق برخی از نظرسنجی ها بیش از پنجاه درصد از ساکنان کاتالونیا خواستار جدایی کامل منطقه خود از اسپانیا هستند.

کاتالون ها که بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا را به خود اختصاص می دهند می خواهند مالیات کمتری به دولت مرکزی اسپانیا بپردازند و سقف آن را نیز خود تعیین کنند.