خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض علیه طرح ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در مونترآل کانادا

Access to the comments نظرها
اعتراض علیه طرح ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در مونترآل کانادا
اندازه متن Aa Aa

در شهر مونترآل مرکز استان کبک در کانادا، روز شنبه هزاران نفر در یک تظاهرات شرکت کردند که هدف آن اعتراض به طرح دولت محلی برای ممنوع کردن کارکنان دولت و نهادهای مدنی از استفاده از علایم و نمادهای مذهبی در لباسشان بود.

اگرچه بخشی از نمادهای مذهبی مورد نظر در طرح دولت محلی، عمامه و حجاب زنان مسلمان است، اما این طرح همه نمادهای مذهبی را مد نظر قرار داده و به همین دلیل تظاهرات اعتراضی اکثر گرایش های دینی و مذهبی ساکن مونترآل را دربر می گرفت.

دولت محلی کبک که طرفدار استقلال از کانادا است، در تلاش برای شکل دادن یک هویت متمایز ملی برای ۸ میلیون نفر جمعیت عمدتا فرانسوی زبان این منطقه است.

روز پنجشنبه نیز یکی از احزاب استقلال طلب کبک، یکی از پنج نماینده خود در پارلمان محلی را به دلیل موضعگیری علیه طرح ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی، اخراج کرد.