خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

استراوس کان به خدمت دولت صربستان درآمد

نظرها
استراوس کان به خدمت دولت صربستان درآمد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
دومنیک استراوس کان، رئیس اسبق فرانسوی صندوق بین المللی پول، مشاور اقتصادی دولت صربستان شد. او در سه ماه اول حقوقی دریافت نخواهد کرد. جنجال و رسوایی جنسی نه تنها کرسی یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی جهان بلکه امکان تصاحب کرسی ریاست جمهوری فرانسه را نیز از وی ستاند.