خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شاهزادۀ خاندان سلطنتی بریتانیا به قطب جنوب می رود

نظرها
شاهزادۀ خاندان سلطنتی بریتانیا به قطب جنوب می رود
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه هری، شاهزادۀ خاندان سلطنتی بریتانیا برای امور خیریه و جمع آوری اعانه به قطب جنوب می رود. جهت آمادگی برای این سفر او شبی را در مرکزی نظامی در دمای منهای ۳۵ درجه گذراند. هری در قطب در مسیری ۳۲۰ کیلومتری و به همراه کهنه سربازان معلول بریتانیایی با تیمهای آمریکایی و کشورهای مشترک المنافع رقابت خواهد کرد.

walkingwiththewounded.org.uk