خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سنای فرانسه مسابقات زیبایی برای زیر شانزده سالگان را جرم دانست

نظرها
سنای فرانسه مسابقات زیبایی برای زیر شانزده سالگان را جرم دانست
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

بنا به تصویب سنای فرانسه، برگزاری مسابقات زیبایی برای کودکان و نوجوانان زیر شانزده سال، قانون شکنی است و جرم محسوب می شود.

برگزار کنندگان چنین مسابقاتی در صورتی که جرم آنها در دادگاه ثابت شود، با مجازات تا دوسال زندان و پرداخت سی هزار یورو روبرو خواهند شد.