خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه پرسی در سوئیس برای داوطلبانه شدن خدمت نظام وظیفه

نظرها
همه پرسی در سوئیس برای داوطلبانه شدن خدمت نظام وظیفه
اندازه متن Aa Aa

سوئیسی ها طی یک همه پرسی در روز یکشنبه به داوطلبانه شدن خدمت نظام وظیفه که در این کشور اجباری است آری یا نه می گویند.

بر اساس یک نظرسنجی ۳۱ درصد سوئیسی موافق لغو شدن خدمت نظام وظیفه اجباری اند و برای تحقق خواسته خود ۱۰۰ هزار امضاء جمع کرده اند.

اِفی آلِمان، کارشناس امنیت ملی حزب سوسیال دموکرات سوئیس می گوید:«عهد خدمت نظام وظیفه اجباری سپری شده است، از عهده تامین مخارجش بر نمی آییم و ارتش مثل گذشته دیگر آن بار سیاسی را ندارد و در معنای کلاسیک دفاع ملی نیز واقع گرایانه نیست.»

سوئیس پس از سال ۱۸۱۵ میلادی، سالی که سربازانش تحت امر ناپئلون بناپارت جنگیدند، سیاست بیطرفی را پیشه کرده است.

اما اولی مورر، وزیر دفاع سوئیس جزو ۶۳ درصد از جمعیت سوئیس است که بر طبق نظرسنجی، مخالف داوطلبانه شدن خدمت نظام وظیفه اند.

وی در دفاع از نظر خود «خدمت نظام وظیفه داوطلبانه را بدتر از سربازی اجباری» می داند و دلیل آن را هم «هزینه زیاد و ناکارآمدی» ذکر می کند و می افزاید: «سربازی داوطلبانه نمی تواند امینت ما را تضمین کند و نیز نمی دانیم شمار داوطلبانی که به ارتش می پیوندند کافی خواهد بود یا نه. ما نیازمند خدمت نظام وظیفه اجباری هستیم.»

در سوئیس، خدمت نظام وظیفه ۳۰۰ روزه در ارتش و یا ۴۵۰ روزۀ به اصطلاح اجتماعی برای مردان ۱۹ ساله اجباری و برای زنان اختیاری است.