خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بریگادِ سرخ ایتالیا هوادارانش را به خیابان فرا خواند

نظرها
بریگادِ سرخ ایتالیا هوادارانش را به خیابان فرا خواند
اندازه متن Aa Aa

اعضای زندانی بریگاد سرخ از حامیانش در ایتالیا خواستند تا به هر قیمتی شده در مقابل پروژه های جدید قطارهای سریع السیر ایتالیا بایستند و این پروژه ها را متوقف کنند.

فعالان هم با پلاکاردهای بریگاد سرخ در یکی از کارگاههای راه آهن ایتالیا مخالفتشان را با این پروژه اعلام کردند. قرار است این پروژه قطارهای سریع السیر بین دو شهر لیون در فرانسه و تورین ایتالیا برقرار شود.

وزیر کشور ایتالیا با عصبانیت از فراخوان بریگاد سرخ می گوید: “دولت ایتالیا هیچ واهمه ای از گروهک جدید بریگاد سرخ ندارد. همانگونه که بریگاد سرخ اصلی را سالها پیش نابود کردیم. ما با هر گروه خشونت طلب مبارزه می کنیم.”

بریگاد سرخ یک گروه مارکسیستی بود که در دههٔ 70 و 80 میلادی برای مبارزه با بی عدالتی های اجتماعی در ایتالیا دست به ترور ثروتمندان و سیاستمداران بانفوذ ایتالیا می زدند.