خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشت مواد رادیواکتیویته در بلژیک

نظرها
نشت مواد رادیواکتیویته در بلژیک
اندازه متن Aa Aa

یکی از مراکز نگاهداری زباله های اتمی در بلژیک مرود توجه رسانه ها قرار گرفته است چرا که گفته می شود مقادیر زیادی از یک ماده رادیواکتیو در آب رودخانه نزدیک انبار نشت کرده است. با این حال مقامات این مرکز می گویند این ماده هیچ خطری برای محیط زیست نخواهد داشت.