خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ می خواهد نگاه کلیسا به همجنسگرایی و سقط جنین را متحول کند

نظرها
پاپ می خواهد نگاه کلیسا به همجنسگرایی و سقط جنین را متحول کند
اندازه متن Aa Aa

پاپ در مصاحبه ای با روزنامه یسوعیون، گفته است که کلیسا نباید نسبت به موضوعاتی چون سقط جنین و همجنسگرایی ویا حتی طلاق با غرض و پیش داوری برخورد کند.

سخنانی نو از رهبری مذهبی کلیسا. کلیسایی که سالهاست مستقیم و غیر مستقیم در جدال با این دست موضوعات بحث برانگیز جوامع مدرن امروزی بوده است.

سخنان پاپ آرژانتینی هر چند جهت گیری پاپ را در اینباره بیان نمی کند اما در نوع خود بی سابقه است و برای بسیاری متهورانه.

یکی از ساکنان پایتخت ایتالیا در اینباره می گوید: “فکر می کنم او تنها پاپی است که شجاعت آنرا داشته و اینگونه معضلات کلیسا را مطرح کرده است و می خواهد با این مشکلات مبارزه کند. او موضوعاتی مهم چون همجنس گرایی و طلاق را بخوبی پذیرفته است. مشکلاتی که دیگرنمی توان آنرا پنهان کرد.”

دیگر شهروند ایتالیایی می گوید: “فکر می کنم پاپ با اینکار پیغامی تاریخی می دهد به جهانیان، پیغامی که می خواهد چهره ای نو از کلیسا ارایه دهد. این پاپ تنها مایه خشنودی کاتولیکها است. سرانجام پاپی داریم که می خواهد اوضاع را تغییر دهد و به جلو برود. “

سخنان پاپ در حالی مطرح می شود که پاپ بندیکت شانزدهم، سلف پاپ آرژانتینی همجنسگرایان را با معلولان مقایسه کرده بود.