خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بهینه کردن و تولید گاز مصرفی خودرو در مراحل بازیافت

نظرها
بهینه کردن و تولید گاز مصرفی خودرو در مراحل بازیافت
اندازه متن Aa Aa

هدررفتن انرژی در پروسه تبدیل از نوعی به نوعی دیگر همواره یکی از دغدغه های محققان است. در این مرحله آلودگیهای زیادی هم به محیط زیست وارد می شود.

دانشمندان در بریتانیا توانسته اند در پروسه بازیافت، گازی تولید کنند که یک دهم مواد نفتی دیگر باعث آلودگی هوا می شود.
این گازها از بازیافت شیشه و مواد دیگر چون کاغذ و فلزات بدست می آید.

در پروسه تبدیل مواد بازیافتی درحرارت بالای 800 درجه گازی با عنوان سینگاز تولید می شود. گازی که عنصر اصلی تشکیل دهنده اش هیدروژن است.

در مراحل بازیافت از این راه تقریبا هیچ ماده ای به هدر نمی رود. در این روش می توانیم نزدیک به دو میلیارد تن از زباله ها را بازیافت کرد و در مراحل بازیافتی از گاز و دیگر مولفه ها استفاده کرد.

با این حال سازمان صلح سبز نسبت به این مراحل بازیافتی مشکوک است و پاکی تولیدات این گونه را زیر سوال می برد. این سازمان هزینه های گزافی که در این طرحها بکار گرفته می شود را آنطور که باید و شاید حافظ محیط زیست نمی داند.