خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شخص دوم حزب برلوسکونی از دولت ائتلافی ایتالیا حمایت کرد

نظرها
شخص دوم حزب برلوسکونی از دولت ائتلافی ایتالیا حمایت کرد
اندازه متن Aa Aa

یک روز مانده به رای اعتماد مجلس ایتالیا به دولت انریکو لتا، یکی از عناصر کلیدی حزب سیلویو برلوسکونی، از دولت ائتلافی و ضرورت رای اعتماد به او حمایت کرد.

آنجلینو آلفانو وزیر کشور ایتالیا و شخص دوم حزب مردم آزادی متعلق به برلوسکونی، روز سه شنبه از سناتورهای عضو این حزب دعوت کرد تا روز چهارشنبه به دولت انریکو لتا رای اعتماد بدهند.

از سوی دیگر، کارلو جیوواناردی، عضو ارشد حزب سیلویو برلوسکونی، روز سه شنبه گفت حدود چهل نفر از نمایندگان این حزب در مجلس آماده اند تا با زدن دست رد بر خواست برلوسکونی از دولت ائتلافی موجود حمایت کنند.

کارلو جیوواناردی همچنین گفت این چهل نفر می توانند با انشعاب از حزب مردم آزادی، گروه پارلمانی جدیدی را تشکیل دهند. او اضافه کرد که ما تصمیم گرفته ایم دولت حاکم پایدار بماند.